Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Chú ý! Pass phía dưới link download! ___ Note! Password under link download
Thống Kê Diễn Đàn

Bài Viết Mới

Chủ Đề Sôi Động

TV Tích Cực

 • Page 1 of 1
 • 1
Diễn Đàn » Sửa Monitor CRT » Chương 6_Khối khuyếch Đại » Bài 2 - Phân Tích Khối Video Thực Tế
Bài 2 - Phân Tích Khối Video Thực Tế
netview
Colonel
Nhóm: Administrators
Bài Viết: 190
Reputation: 0
Trạng Thái: Offline

Phân tích khối khuếch đại VIDEO trên máy thực tế

1 - Phân tích


 • IC tiền khuếch đại Video LM 1236

  - Chân 1 - V BLK nhận xung mành từ IC công xuất mành tới cung cấp cho mạch giải mã hiển thị .
  => Nếu mất xung V BLK đi vào chân này màn hình sẽ mất hiển thị
  - Chân 2 - V_CAP Chân nối với tụ lọc nguồn
  - Chân 3 - VREF_REXT qua trở thoát mass
  - Chân 4 - GND chân mass
  - Chân 5 - RIN chân nhận tín hiệu R từ CPU đưa tới
  => Nếu mất tín hiệu đi vào chân này, màn hình sẽ mất mầu đỏ,
  hình ảnh ngả sang mầu xanh .  - Chân 6 - GIN chân nhận tín hiệu G từ CPU đưa tới
  => Nếu mất tín hiệu đi vào chân này, màn hình sẽ mất mầu xanh lá,
  hình ảnh ngả sang mầu tím .  - Chân 7 - BIN chân nhận tín hiệu B từ CPU đưa tới
  => Nếu mất tín hiệu đi vào chân này, màn hình sẽ mất mẫntnh lơ,
  hình ảnh ngả sang mầu vàng .  - Chân 8 - PLL_GND mass của mạch PLL
  - Chân 9 - PLL_FILTER chân dao động của mạch PLL
  - Chân 10 - PLL_VCC Chân cấp nguồn cho mạch PLL ( Vòng khoá pha ), mạch PLL sửa dạng xung cho mạch tạo hiển thị
  => Mất điện áp chân này màn hình sẽ mất hiển thị
  - Chân 11 - SDA - Dữ liệu Data từ vi xử lý cung cấp cho mạch hiển thị và giải mã lệnh
  => Nếu mất tín hiệu Data => màn hình sẽ mất hiển thị
  - Chân 12 - SCL - Xung đồng hồ Clock từ vi xử lý cung cấp cho mạch hiển thị và giải mã lệnh
  => Nếu mất xung Clock => màn hình sẽ mất hiển thị
  - Chân 13 - ABL ( không kết nối )
  - Chân 14 - RCT ( R Control ) lệnh điều khiển tia đỏ, lệnh này đưa đến IC 104 điều khiển thay đổi áp DC trên Katot R
  - Chân 15 - GCT ( tương tự chân 14 )
  - Chân 16 - BCT ( tương tự chân 14 )
  - Chân 17 - GND - Mass
  - Chân 18 - VCC_DIGITAL - cung cấp 5V cho mạch khuếch đại Video và giải mã hiển thị , giải mã lệnh .
  => Nếu mất điện áp 5V ở chân này => màn ảnh mất hình chỉ còn màn sáng mờ .


  - Chân 19 - ROUT - Tín hiệu mầu đỏ đi ra đưa sang tầng công suất
  - Chân 20 - GOUT - Tín hiệu mầu xanh lá đi ra cung cấp cho tầng công suất
  - Chân 21 - BOUT - Tín hiệu mầu xanh lơ đi ra cung cấp cho tầng công suất
  - Chân 22 - ABL ( Auto Bright Limited ) tự động giới hạn độ sáng, chân này nhận điện áp ACL từ chân cao áp
  - Chân 23 - Clamp - xung Clamp từ cap áp đưa tới để gim mức tín hiệu Video, mất xung này màn ảnh sẽ mất hình
  => Nếu mất xung Clamp => Màn ảnh sẽ mất hình, chỉ còn màn sáng mờ .
  - Chân 24 - H BLK - xung dòng từ cao áp đưa đến cung cấp cho mạch hiển thị .
  => Nếu mất xung H BLK đi đén chân này màn hình sẽ mất hiển thị

 • IC khuếch đại công suất VIDEO - LM 2470  - Chân 1 - R-OUT - tín hiệu mầu đỏ đi ra cung cấp cho Katot R
  - Chân 2- G-OUT- tín hiệu mầu xanh lá đi ra cung cấp cho KatotG
  - Chân 3 - B-OUT - tín hiệu mẫnhnh lơ đi ra cung cấp cho Katot B
  => Khi IC bình thường điện áp ra tại ba chân 1, 2, 3 tương đương nhau và bằng khoảng 2/3 VCC, trường hợp điện áp ra trên 3 chân 1,2,3 khác nhau là có hai nguyên nhân
  - Mất một tín hiệu đầu vào
  - Hỏng IC công suất

  - Chân 4 - VCC - chân cấp nguồn 80V.
  => Nếu mất nguồn 80V cung cấp cho mạch khuếch đại VIDEO, màn ảnh sẽ sáng trắng và có tia quét ngược do mất điện áp DC trên ba Katot .


  => Nếu còn 80V cung cấp cho mạch VIDEO nhưng lỏng chân VCC hoặc hỏng IC công suất => màn ảnh sẽ mất hình còn màn sáng mờ


  - Chân 5 - Mass
  - Chân 6 - BIN - chân tín hiệu xanh lơ đi vào IC
  => Nếu mất tín hiệu BIN đi vào chân 6 => màn ảnh sẽ ngả mầu vàng


  - Chân 7 GIN chân tín hiệ xanh lá đi vào IC
  => Nếu mất tín hiệu GIN đi vào chân 6 => màn ảnh sẽ ngả mầu tím


  - Chân 8 - VBB chân cấp nguồn 8V chi IC
  => Nếu mất điện áp 8V cấp vào chân 8 => màn ảnh sẽ mất hình do mất điện áp định thiên cho các tầng công suất trong IC

  - Chân 9 RIN chân tín hiệu đỏ đi vào IC
  => Nếu mất tín hiệu RIN đi vào chân 6 => màn ảnh sẽ ngả mầu xanh


 • IC BIAS điều khiển áp DC cho ba Katôt


  - Các chân 1, 2, 3 nhận lệnh điều khiển R-BIAS, G-BIAS và B-BIAS từ mạch giải mã lệnh nằm trong IC tiền khuếch đại Video .
  - Các chân 6, 7, 8 nối với ba Katôt để xác lập áp DC trên ba Katôt
  - Chân 5 - cấp nguồn 80V cho IC .
  => Bình thường điện áp DC trên ba Katôt bằng nhau và bằng khoảng 40V đến 50V .
  => Nếu hỏng IC- BIAS điện áp trên 3 Katôt có thể bị thay đổi
  - Nếu điện áp trên 3 Katot bị lệch , màn ảnh sẽ bị sai mầu .
  - Nếu điện áp trên 3 Katôt tăng bằng nguồn 80V => màn ảnh
  sẽ mất ánh sáng do 3 Katôt phát xạ yếu .
  - Nếu mất điện áp trên 3 Katôt => màn ảnh sẽ sáng trắng và
  có tia quét ngược .

2 - Phân tích

Bạn kích chuộ vào sơ đồ để xem chi tiết


 • IC Tiền khuếch đại VIDEO

  - Chân 1 - R GAIN lệnh điều chỉng độ lợi cho mầu đỏ
  - Chân 2 - RIN chân nhận tín hiệu R từ CPU đưa tới
  => Nếu mất tín hiệu R-IN ( thường do đứt cáp tín hiệu ) => màn ảnh sẽ ngả mầu xanh


  - Chân 3 - G GAIN lệnh điều chỉng độ lợi cho mầu xanh lá
  - Chân 4 - GIN chân nhận tín hiệu G từ CPU đưa tới
  => Nếu mất tín hiệu G-IN ( thường do đứt cáp tín hiệu ) => màn ảnh sẽ ngả mầu tím


  - Chân 5 - R GAIN lệnh điều chỉng độ lợi cho mầu xanh lơ
  - Chân 6 - BIN chân nhận tín hiệu B từ CPU đưa tới
  => Nếu mất tín hiệu B-IN ( thường do đứt cáp tín hiệu ) => màn ảnh sẽ ngả mầu vàng


  - Chân 7 - GND - Mass
  - Chân 8 - R OSD - tín hiệu hiển thị mầu đỏ
  - Chân 9 - Vcc Điện áp nguồn cung cấp 8V
  - Chân 10 - G OSD - tín hiệu hiển thị mầu xanh lá
  - Chân 11 - OSD CONT điều chỉnh tương phản cho tín hiệu
  hiển thị
  - Chân 12 - B OSD - tín hiệu hiển thị mầu xanh lơ
  - Chân 13 - CONT - Điều chỉnh độ tương phản cho tín hiệu Video
  => Nếu mất điện áp lệnh CONTRAS hình ảnh sẽ mờ nhạt hoặc có thể mất hình .


  - Chân 14 - F BLK chân nhận xung dòng để xác lập toạ độ hiển thị
  => Nếu mất xung dòng, màn hình sẽ mất hiển thị
  - Chân 15 - B OUT chân ra tín hiệu B
  - Chân 16 - B CAP - chân lọc tín hiệu B
  - Chân 17 - Vcc VIDEO - điện áp Vcc cho mạch khuếch đại
  Video
  => Nếu mất điện áp Vcc => màn ảnh sẽ mất hình, còn màn
  sáng mờ  - Chân 18 - G CAP - chân lọc tín hiệu G
  - Chân 19 - GOUT - Tín hiệu mầu đỏ đi ra đưa sang tầng
  công suất
  - Chân 20 - V5 - Chân lọc nguồn
  - Chân 21 - R CAP - chân lọc tín hiệu R
  - Chân 22 - R OUT chân ra tín hiệu R cung cấp tín hiệu cho tầng công suất
  - Chân 23 - Clamp - xung Clamp từ cap áp đưa tới để gim mức tín hiệu Video
  => Nếu mất xung CLAMP màn ảnh sẽ mất hình , còn màn
  sáng mờ

  - Chân 24 - H BLK - xung dòng từ cao áp đưa đến cung cấp cho mạch hiển thị .
  => Nếu mất xung này màn hình sẽ mất hiển thị .
 • Tầng khuếch đại công suất VIDEO.

Một tầng khuếch đại công suất VIDEO - R

 • Tầng khuếch đại công suất có ba mạch hoạt động song song khuếch đại cho ba mầu R, G, B , ba tầng này có cấu tạo và nguyên lý hoạt động như nhau .

  * Với tầng khuếch đại R :
  - Q801 là đèn công suất có toả nhiệt
  - Q802 là đèn tiền khuếch đại công suất nhỏ .
  => Hai đèn mắc nối tiếp để tăng hệ số khuếch đại .
  - R808 là trở định thiên cho đèn công suất Q1
  - R811 và R812 là điện trở ghánh cho đèn công suất Q1
  - Q803 và Q804 là hai đèn khuếch đại đệm làm cho cường độ tín hiệu khoẻ hơn
  => Bất kể hư hỏng một trong các linh kiện trên => sẽ làm mất một tín hiệu mầu đỏ đưa tới Katôt R => làm cho màn ảnh bị sai mầu ngả mầu xanh .


  * Tương tự như vậy với tầng công suất G và B

  - Nguồn Vcc cho mạch công suất là 65V
  => Nếu mất điện áp 65V cấp cho vỉ đuôi đèn => màn ảnh sẽ sáng trắng có tia quét ngược do mất điện áp DC trên 3 katôt


  - Nguồn định thiên cho mạch công suất là 8V
  => Tín hiệu R từ đầu ra IC tiền khuếch đại được đưa vào chân B đèn Q802, sau khi khuếch đại tín hiệu được lấy ra ở chân C đèn Q801 => cho khuếch đại đệm qua hai đèn Q803, Q804 sau đó ghép qua tụ C810 đưa sang KR của đèn hình .

 

Chào Bạn
Diễn Đàn » Sửa Monitor CRT » Chương 6_Khối khuyếch Đại » Bài 2 - Phân Tích Khối Video Thực Tế
 • Page 1 of 1
 • 1
Search:

BegoBook: begobook@gmail.com